Agile là cái gì?

Agile là một cách tiếp cận lặp & tăng trưởng liên tục để quản lý dự án & phát triển phần mềm giúp các nhóm phân phối giá trị tới khách hàng nhanh hơn và ít đau đầu hơn. Thay vì đánh cược mọi thứ vào một lần release hoành tá tràng, thì một nhóm agile sẽ phân phối công việc nhỏ lẻ, nhưng ứng dụng được và tăng thêm giá trị. Những yêu cầu, kế hoạch và kết quả được đánh giá liện tục để các nhóm hình thành lên cơ chế tự nhiên phản hồi lại sự thay đổi một cách nhanh chóng.

Trong khi phương pháp tiếp cận truyền thống "Waterfall" có một đóng góp kỷ luật cho dự án, sau "ném nó vượt qua tường"  đến cộng sự kế tiếp, thì Agile là những nhóm cộng tác đa chức năng. Hội thoại mở, hợp tác, thích nghi, và sự tin tưởng giữa các thành viên trong team lại chính là trái tim của Agile. Mặc dù lãnh đạo dự án và ổng chủ của dự án thường ưu tiên vào công việc được phân phối, còn nhóm phát triển  sẽ tự quyết định cách thức để hoàn thành được công việc và tự tổ chức xung quanh các nhiệm vụ chi tiết & công việc được giao.

Agile không được định nghĩa bởi tập hợp các nghi lễ hay các kỹ thuật phát triển cụ thể. Thay vào đó Agile là tập hợp phương pháp thể hiện sự cam kết với chu kỳ phản hồi chặt chẽ & liên tục cải tiến.

Bản tuyên ngôc gốc của Agile không quy định các bản lặp là hai tuần hay  kích thước lý tưởng của nhóm. Nó chỉ đơn giản là đặt ra một tập hợp các giá trị cốt lõi mà đặt con người lên trước. Cái mà bạn hay nhóm của bạn đang trực tiếp tạo ra giá trị hôm nay - cho dù bạn làm Scrum hay pha trộn giữa các yếu tố Kaban & XP là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

Tại sao lại chọn Agile

Những nhóm chọn agile để mà họ có thể đáp ứng lại với sự thay đổi trên thị trường cũng như phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng  mà không làm mất giá trị của kế hoạch của năm. "Vừa đủ"  trong việc lập kế hoạch và phân phối nhỏ lẻ, gia tăng thường xuyên cho phép nhóm bạn thu thập phản hồi về từng thay đổi để tích hợp nó vào kế hoạch tương lai với chi phí tối thiểu nhất.

Nhưng nó không chỉ là một trò chơi - đầu tiên và quan trọng nhất, nó là về con người. Như miêu tả của Tuyên ngôn Agile, các tương tác đính thực giữa con người thì quan trọng hơn các quá trình cứng nhắc. Sự cộng tác giữa khách hàng và đồng đội thì quan trong hơn nhiều so với các sắp đặt đã định trước. Và cung cấp giải pháp làm việc cho vấn đề của khách hàng hơn là tài liệu chi tiết.

Một nhóm agile đoàn kết lại dưới một tầm nhìn chung. Sau đó đưa nó vào thực tiễn theo cách mà họ biết là tốt nhất. Mỗi nhóm đặt ra các tiêu chuẩn riêng về chất lượng, khả năng sử dụng và sự đầy đủ. Cái "định nghĩa hoàn thành" của họ sau đó cho biết họ sẽ khuấy động công việc của họ nhanh như thế nào. Mặc dù nó có thể đáng sợ lúc đầu, nhưng các nhà lãnh đạo công ty sẽ thấy rằng khi họ đặt niềm tin vào một nhóm agile, nhóm đó sẽ cảm thấy quyền sở hữu cao hơn và đáp ứng (hoặc vượt quá) sự mong đợi của ban quản lý.

Agile hôm qua, hôm này và ngày mai.

Việc công bố Tuyên ngôn Agile năm 2001 đánh dấu sự ra đời của Agile như là một phương pháp luận. Kể từ đó, rất nhiều Agile framworks đã nổi lên như Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP). Mỗi phương pháp có cách thể hiện các vòng lặp thường xuyên, liên tục học tập, và chất lương cao theo cách riêng của nó. Scrum và XP được ưu thích bởi các nhóm phát triển phần mềm, trong khi đó Kanban lại được yêu thích giữa các nhóm định hướng dịch vụ và nguồn nhân lực.

Ngày nay, rất nhiều nhóm Agile kết hợp các kinh nghiệm từ các frameworks khác nhau, thêm gia vị cho nó bởi những kinh nghiệm độc nhất của team. Một số người gọi đây là dị giáo. Chúng tôi gọi nó là tiện lợi. Nó không phải về "Agile" - mà nó về sự nhanh nhạy.

Nhóm Agile của ngày mai sẽ đánh sự hiệu quả của chính họ hơn là tuân thủ giáo lý. Sự cởi mở, niềm tin và tính tự chủ đang nổi lên như là một loại tiền tệ về văn hóa cho các công ty nơi mà muốn thú hút những người giỏi nhất và tận dụng tối đa họ. Các công ty như vậy đã và đang chứng mình rằng thực tiễn có thể khác nhau giữa các nhóm, miễn là họ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc đúng.

Agile ở Atlasian

Cách mà mỗi team thực hiện Agile nên là độc nhất đối vơi nhu cầu và văn hóa của họ. Thật vậy, không có hai đội bên trong Atlassian thực hành Agile giống hệt nhau.

Mặc dù có rất nhiều team của chúng tôi quản lý công việc của họ bằng Sprints, ước tính trong story points, và độ ưu tiên backlog, chúng tôi không phải là học viện của Scrum hay Kanban hay bất kỳ phương pháp luận mang nhãn hiệu nào. Thay vào đó, chúng tôi đưa cho họ quyền tự chủ để chọn các phương pháp và làm chúng một cách hiệu quả nhất. Và chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện cách tiếp cận tương tự.

Ví dụ, nếu bạn đang ở trong nhóm định hướng hàng đợi như IT, Kanban là nền tảng vững chắc cho việc thực hành Agile của bạn. Nhưng không có gì có thể ngăn cản bạn rải thêm các  kinh nghiệm trong việc thực hành Scrum như các phiên bản demo với stakeholders hay retrospectives thường xuyên.

Chìa khóa của việc thực hiện Agile đúng là bao quanh suy nghĩ cải tiến liên tục. Thử nghiệm với các thực tiễn khách nhau và có cởi mở, trung thực, thảo luận về chúng ở trong team bạn. Giữ lại cái có hiệu quả và ném bỏ cái không hiệu quả.

Nguồn : https://www.atlassian.com/agile