Ohze hiện được chia thành các Đội, đại khái như sau:

Hỏi: Đội Vận hành và Đội Hậu cần có Product OwnerAgile Coach không?

Câu trả lời là CÓ!

Tôi xin lấy Đội Vận hành để phân tích.

"Product" ở đây không nhất thiết phải hiểu là "sản phẩm thông thường", mà có thể hiểu là 1 "sản phẩm vô hình" - gồm các khía cạnh của việc đạt được Mục tiêu dài hạn của Đội (Hãy nhớ là 1 Đội luôn có 1 Mục tiêu dài hạn, hay còn gọi là Mission).

Đã có Product thì cũng có các Release. Ở đây chính là các mục tiêu ngắn hạn hơn.

Cũng giống như trong các Đội phát triển sản phẩm: PO là vai trò hướng sản phẩm/ hướng công việc; còn AC là vai trò hướng con người/ hướng đến cách thức và quy trình con người làm việc và làm việc với nhau.

Khi bạn làm những việc kiểu như sau thì đó là bạn đang làm vai trò PO:

  • đặt ra/ chỉnh sửa OKRs,
  • phân chia ra các mục tiêu ngắn hạn,
  • chỉ ra rằng công việc này cần ưu tiên hơn việc kia,
  • ngâm cứu xem thế quái nào cứ ngày mưa thì khách chơi nhiều hơn, vậy mình có nên tác động cho thời tiết mưa nhiều hơn không :)

Còn ví dụ như này thì là AC:

  • đưa ra 1 quy định, quy trình để Đội làm theo,
  • góp ý rằng "Bê ơi, anh thấy em còn gặp khó khăn trong việc chủ động chọn việc để làm. Chẳng nhẽ em muốn làm chân sai vặt? Anh em mình đi cà phê riêng chút nhé!"
  • kêu gọi & điều hành buổi retrospective
  • training cách tổ chức buổi họp

Nghe liên quan đến Lãnh đạo, Quản lý, Quản trị vãi?

nguồn: thesaigontimes

Bộ 3 khái niệm này loằng ngoằng lắm, mình cóp nhặt vài ý thôi nhá (xem thêm trên pinterest - hay lém):

nguồn: TS. Hà Văn Hội (quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)
  • Lãnh đạo = Tìm đường (vạch tầm nhìn, chiến lược) và xây dựng ("bán" tầm nhìn) đội ngũ để cùng đi (đội ngũ = con người + hệ thống + văn hóa).
  • Quản lý ~ "Đi đường". Còn quản trị thì.. cứ tạm hiểu như quản lý đi :D

Như vậy leader & manager với AC & PC cũng có chút liên quan, nhưng ứ giống nhau!

PO với AC là 2 vai trò có sự phân định rõ hơn, với mục đích khác nhau, công việc tương đối khác nhau, và vì vậy cũng đòi hỏi những năng lực tương đối khác nhau. Nắm được sự khác nhau ấy sẽ giúp làm tốt các vai trò này hơn.

1 chú ý nữa là, cũng như quản lý & lãnh đạo, các vai trò AC & PO không hẳn là 1 vị trí chức danh - mà là các vai trò của Đội. Nghĩa là, khi theo dõi sức khỏe để cải tiến 1 Đội, chúng ta nên xem xét "Đội X có thực hiện tốt vai trò AC, PO không?" hơn là "Anh A, với chức danh AC trong Đội X đã thực hiện tốt công việc của mình chưa?" (để ý chữ "nên" được bôi đậm. "nên" chứ không "chỉ có"). Điều này phù hợp với quan điểm sharing/ chia sẻ hơn là owning/ sở hữu trong 1 Đội Tự chủ - Định hướng cao.

Vậy ai là PO, ai là AC trong đội Vận hành và trong đội Hậu cần?

Vận hành: @phuongpv là Leader, nghĩa là vừa là PO vừa là AC.

Hậu cần: Vì Đội đang rất ít người, tôi đề xuất trước mắt các bạn cùng giữ các vai trò ấy nhưng đồng thời cần để ý đến việc phát triển Đội (chứ không chỉ thực hiện công việc), nhất là xem xét việc thêm người.


Cám ơn đã đọc & mong nhận được comment góp ý cho bài viết.