Tool không phải thứ quá quan trọng để áp dụng OKK, nhưng dù sao cũng phải quyết định dùng cái gì chứ?:

  • 1 tool chuyên dụng như BetterWorks, Wrike, UpRaise, Lattice, Perdoo, Ally,..
  • hoặc dùng 1 document template cho Google Docs/ Confluence / wiki

Sau khi cân nhắc chán chê, cuối cùng chúng ta chọn.. MatterMost :D

Dùng MatterMost làm tool OKR

.. vì:

  • Chúng ta vẫn đang dùng MM để giao tiếp công việc => dùng luôn cho OKR sẽ tự nhiên hơn với việc bắt anh em phải dùng thêm 1 tool khác.
  • Đến kỳ OKR thứ 2, dựa trên trải nghiệm thực tế của kỳ 1, chúng ta sẽ chọn dùng (hoặc thậm chí tự build) 1 tool phù hợp.