Đối với các đội sản phẩm việc có được 1 Product Backlog cho đội mình là 1 điều khá đơn giản. Nhưng đối với 1 đội phi sản phẩm đang định hướng cách làm việc theo Agile và Scrum thì sẽ như thế nào? Đội chúng tôi là 1 đội như vây. Chúng tôi còn nhiều thiếu sót và đang tự hoàn thiện mình theo 1 cách tốt nhất. Chúng tôi hiểu chúng tôi đang sai ở đâu, thiếu sót điều gì. Mỗi thành viên trong đội đã ngồi lại với nhau và chúng tôi nhận ra rằng nhóm mình đang thiếu 1 Product backlog hoàn chỉnh cho đội. Dưới đây là một số điều tôi đã nhìn ra được từ chính nhóm Scrum của mình.

  • Thực sự thì điều đầu tiên bạn phải nhận ra được vấn đề là Nhóm của bạn đang chỉ tập trung vào công việc mà chưa thực sự thấy mức độ quan trọng của Product Backlog. Đấy chính là vấn đề quan trọng nhất mà bạn cần phải giải quyết.
  • Product Backlog được tạo ra từ nhóm Scrum chứ không phải từ PO. Có nghĩa là bạn, nhóm phát triển, PO phải cùng nhau có trách nhiệm để tạo ra Product Backlog chứ không phải trách nhiệm thuộc về PO
  • Giữa PO và các thành viên trong đội chưa có buổi ngồi với nhau để trao đổi về các công việc, xây dựng lên Product Backlog.
  • Các thành viên chưa đưa ra được các ý tưởng trong công việc.Đặt ra mức độ ưu tiên cho các hạng mục.
  • Yêu cầu các thành viên tự lập cho mình 1 bảng Product Backlog cá nhân của riêng mình.

Đây chính ra những điều mà đội chúng tôi cần phải khắc phục để tạo ra được 1 Product Backlog hoàn chỉnh cho đội của mình. Từ những điều đang gặp phải chúng tôi đã cùng nhau tiếp tục đưa ra những hướng giải quyết để khắc phục nó được tốt hơn:    

 -     Giữa PO và các thành viên trong đội phải có buổi làm việc riêng với nhau để xậy dưng lên Product Backlog cho riêng đội của mình, những hạng mục có mức độ ưu tiên cao hơn thì phải có nhiều chi tiết cụ thể hơn so với những hạng mục có mức độ ưu tiên thấp.    

-  Các thành viên phải hiểu được công việc của mình, phải đưa ra được các ý tưởng, các kế hoạch để xây dựng lên Product Backlog cho đội.    

-     Phải hiểu được công việc nào quan trọng hơn, cần giải quyết trước tiên, sắp xếp chúng từ cao xuống thấp để đảm bảo công việc được trôi chảy. Và các công việc được hoàn thành đúng tiến độ được giao.  

 -      Trước buổi ngồi với PO, các thành viên trong đội phải tự lập được ra cho mình bản Product Backlog riêng cho bản thân. Trong bản đó sẽ là các hạng mục mà bản thân thành viên đó muốn làm. Để buổi ngồi với PO sẽ hiệu quả hơn.
Vậy là cuối cùng đội chúng tôi đã có 1 Product Backlog hoàn chỉnh và hiệu quả.