Xem bọn Spotify nói về cách nó làm Agile, phải nói là.. cực sướng:

Ngoài ra, đây là tài liệu ban đầu, khi 2 bác Henrik Kniberg & Anders Ivarsson đưa ra mô hình vào tháng 10/2012 — cũng rất đáng xem: