Vài năm trước khi còn quản lý một nhóm làm phần mềm, tôi đã được giới thiệu về DevOps. Khi đó do quy mô của dự án, và bản thân đang trầm luân trong mô hình Continuous Deployment nên tôi đã nhanh chóng đánh đồng DevOps như là một cách thể hiện khác của Continuous Deployment.

Bẵng đi một thời gian cho tới vài ngày trước, một người bạn gửi cho tôi link youtube buổi hội thảo thường niên của tổ chức DevOps Research and Assessment, tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước sức mạnh của DevOps; DevOps không còn là một quy trình, công cụ để phát triển phần mềm nó đã trở thành một thứ "triết lý" , "văn hóa" giúp nâng cao hiệu suất cho các nhóm, tổ chức trong bất cứ lĩnh vực nào.

Trong bài viết này tôi giới thiệu cuốn sách "ACCELERATE - The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations" ( Tạm dịch: Tăng tốc - Khoa học về Phần mềm tinh gọn và DevOps: Xây dựng và nhân rộng các tổ chức công nghệ hiệu suất cao).
Bằng cách sử dụng dữ liệu, cuốn sách nói về cách mà DevOps làm tăng sự cạnh tranh, hiệu suất hoạt động của các tổ chức. Để hoàn thành cuốn sách, các tác giả đã thực hiện nghiên cứu trong 4 năm từ dữ liệu của:

  • hơn 23000 cuộc khảo sát, từ
  • hơn 2000 tổ chức khác nhau, từ
  • các công ty khởi nghiệp nhỏ dưới 5 nhân viên, tới
  • các doanh nghiệp lớn với hơn 10000 nhân viên, trên
  • tất cả các nghành công nghiệp như tài chính, y tế, chính phủ, ...

Cuốn sách gồm 3 phần:

  • Phần 1: công bố những phát hiện
  • Phần 2: là các số liệu, hướng dẫn và phương pháp thực hiện các khảo sát chính xác về mặt thống kê.
  • Phần 3: là nghiên cứu trường hợp của một công ty hiện đang thực hành chuyển đổi bằng nhiều nguyên tắc được đề cập trong cuốn sách.

Ngày nay Software / Technology là trái tim của mọi tổ chức, trong đó hiệu suất phân phối phần mềm là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu suất tài chính của tổ chức, được đo bằng lợi nhuận, năng suất và thị phần. Nội dung cuốn sách mang sẽ mang đến áp lực, cũng như tiếp thêm niềm tin cho các tổ chức, đội nhóm thực hành chuyển đổi Agile / DevOps nâng cao năng lực chính mình.