Tin tức từ Bussiness Insider

Giám đốc Marketing Michelle Peluso của IBM chia sẻ: Bộ phận Mar của IBM (5500 người) vừa chuyển dịch thành công sang phương pháp Agile. Dưới đây là 1 vài chia sẻ của bà:
+ Giống như các ông bạn lớn Google, Facebook, nay ở IBM, các chiến dịch Mar được thực hiện theo phương pháp Agile.
+ Thay vì tổ chức thành các phòng chức năng như trước (phòng nội dung / phòng sáng tạo / phòng phân tích / phòng social..), nay được tổ chức thành các đội 8–10 người đa chức năng.
+ Trước có ~2600 người làm ở nhà. Nay họ được yêu cầu đến công ty, standup meeting hàng ngày, và làm retrospective.
+ Thay vì tối ưu “mỗi người làm tốt việc của họ”, nay tập trung vào “đội làm được gì trong mỗi khung thời gian một đôi tuần”.
+ Hướng dữ liệu!
 — Những thành viên tư duy hướng dữ liệu làm việc cùng trong 1 đội với những người tư duy hướng sáng tạo => các idea / chiến dịch được phân tích ngay từ sớm, & liên tục (realtime).
 — Cùng với các bộ phận khác (sale, tài chính), các số đo, dữ liệu được chia sẻ, do đó, “sự thật” đằng sau các số đo ấy được cùng nhìn nhận (không cãi/oánh nhau).
 — Họ có 1 bảng tổng hợp (dashboard) show các đồ thị, biểu đồ đo đếm kết quả các chiến dịch.
 — Nay, họ cùng cảm thấy đang “chơi 1 trò chơi dữ liệu”. Trò chơi ấy rất vui & hiệu quả 🤩

Ohze mà không Agile hóa được thì chả nhẽ thua cả bọn IBM???